การรับประกันสินค้า

เจ็นไอซ์ (GenIce) มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างความอุ่นใจสบายใจให้แก่ผู้ซื้อด้วยการรับประกันสินค้าอะไหล่ 2 ปี รับประกันค่าแรง 1 ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อรับสินค้า โดยรายละเอียดการรับประกันมีดังต่อไปนี้

  • ความเสียหายเกิดจากการชำรุดบกพร่องจากการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติ
  • การแก้ไข ดัดแปรงใดๆ ที่ไม่ได้กระทำโดยช่างจากเจ็นไอซ์ หรือช่างที่ได้รับการรับรองจากเจ็นไอซ์ มีผลทำให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงทันที
  • หากเครื่องเกิดบกพร่องในระยะเวลารับประกัน บริษัทจะจัดให้มีน้ำแข็งเพื่อใช้งานระหว่างรอซ่อม

    โปรแกรมขยายเวลารับประกัน (Warranty Extension)

image
Powered by MakeWebEasy.com